fbpx

Kas yra Preliminarioji Sutartis Ir Kam Ji Reikalinga

Kas Yra Preliminarioji Sutartis?

Letuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnį, preliminariąja sutartimi laikoma šalių sutartis, pagal kurią jos susitaria ateityje sudaryti pagrindinę sutartį joje nustatytomis sąlygomis. Todėl preliminariosios sutarties tikslas – sujungti žodinius susitarimus, kad pasirašant notarinį dokumentą nekiltų painiavos.

preliminarioji sutartis

Pagrindinės preliminariosos sutarties sąlygos:

 • Labai svarbu, kad sutartis būtų sudaryta raštu
 • Sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Tais atvejais, kada terminas nėra nurodytas, laikoma, kad sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. 
 • Nepagrįstas preliminariosios sutarties vykdymo vengimas ar atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, nevykdančią šalį įpareigoja atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius.
 • Nesudarius pagrindinės sutarties per nurodyta terminą preliminariojoje sutartyje, laikoma, kad prievolė sudaryti sutartį yra nutraukiama. 

Ką svarbu aptarti preliminarioje sutartyje

 • Tiksli sutarties sudarymo data
 • Asmenų sudarančių sutartį informacija: vardai, pavardės, asmens kodai
 • Parduodamo turto informacija: turto adresas, statybos metai, plotas, kambarių skaičius, turto kaina
 • Įtraukite atsiskaitymo sąlygas (ar mokama bus naudojantis banko paskola ar savomis lėšomis), kokie numatomi atsiskaitymo terminai
 • Nurodykite mokamo avanso dydį, avanso grąžinimo sąlygas, baudas ar delspinigius už sutarties netesybas
 • Fiksuokite kas apmokės notaro mokesčius
 • Jeigu būstas dar yra naudojamas, būtinai aptarkite kada būstas bus perduotas pirkėjui
 • Preliminariojoje sutartyje galite įtraukti ir paliekamus baldus ar buitinę techniką

Sutarties keitimas

Svarbu paminėti, kad po preliminarios sutarties sudarymo esminių sutarties sudarymo sąlygų keisti negalima. Kalbant apie nežymias sutarties sąlygas, nedideli pakeitimai gali būti atliekami, tačiau tik abiems šalims davus sutikimą. 

Atsakomybė už preliminariosios sutarties nevykdymą

Labai svarbu preliminariame sutarties etape aptarti šalių atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Tai atvejais, kada yra vilkinamas pagrindinės sutarties sudarymas yra skiriamos baudos. 

Preliminarios sutarties būtinumas

Preliminarioji sutartis nėra būtina jeigu pilnai pasitikite kita šalimi ir planuojate greitai sudaryti notarinę sutartį. Kitu atveju ši sutartis jus apsaugo nuo, sutarties sąlygų nevykdymo ir padeda vykdyti sklandų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymą, pagal numatytus terminus ir sąlygas. 

Ieškote pagalbos? Mielai, Jums padėsiu. Drąsiai kreipkitės telefonu +370 (679) 78 929 , el. paštu [email protected] arba registruokitės nemokamai konsultacijai.